Fotogaléria

Divadelné predstavenie

Žiaci Základnej školy v Šipošových Kračanoch 19.12.2017 navštívili domov a spestrili nám deň krásnym vianočným vystúpením. Zahrali nám divadelnú scénku "Prichádzajú Vianoce" a na záver zaspievali pieseň "Hallelujah".

Zverejnené:: 29.12.2017
Tvorba svietnika

13.12.2017 sme boli pozvaní do Domova sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi na vianočné stretnutie. Stretnutie bolo plné radosti, očakávaní a prekvapení.

Zverejnené:: 29.12.2017
Spoločná fotka

V tomto roku dňa 13.12.2017 nás navštívili rímskokatolícky kňaz, titulárny opát, dekan, mimoriadny profesor Dr.h.c.doc. PhDr. PaedDr. Thlic. György Herdics, PhD. MBA, PhDr. Szilvia Buzalová, PhD.

Zverejnené:: 29.12.2017
Prevzatie ceny

Detský klub v Čiližskej Radvani pod vedením Júlie Szabó v tomto roku prvý krát zorganizoval výtvarnú súťaž pre klientov zariadení sociálnych služieb v okrese Dunajská Streda.

Zverejnené:: 28.12.2017
Fotka s Mikulášom

Každý rok si 6.decembra pripomíname sviatok sv. Mikuláša, ktorý nám svojim životom dokazoval veľké cnosti duchovného a fyzického milosrdenstva, zdržanlivosti, pokory, schopnosti stáť za svojím presvedčením aj za cenu perzekúcie a skromnosti.

Zverejnené:: 11.12.2017

Pages