Fotogaléria

Spoločná fotografia pred kúpaliskom

K letu patrí neodmysliteľne voda, ktorá počas horúcich letných dní vie ochladiť telo a mysel pozitívne naladiť.

Zverejnené:: 23.7.2019
kresba na asfalt

V mesiaci jún sme pre naše klientky zorganizovali deň šikovnosti, kde si mohli overiť svoje zručnosti a z oblasti športu a výtvarného umenia.

Zverejnené:: 18.7.2019
Pred návštevou jaskyne

Na prelome mesiacov apríl a máj  absolvovalo 8 klientiek rekreačný pobyt v Jasnej. Výletu sa zúčastnili aj klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej.

Zverejnené:: 7.5.2019
tanečná zábava

V utorok 26. februára 2019 sme organizovali tradičný fašiangový karneval, ktorý sa niesol v duchu „Na strašidelnom zámku“. Klientky ale aj pozvaní hostia sa prevtelili na strašidlá, duchov a dokonca sa našli aj „krotitelia duchov“.

Zverejnené:: 1.3.2019
Hladkanie poníka

Príjemné dopoludnie strávili naše klientky v prítomnosti mnohých zvierat, ale hlavne koní v Lehniciach. Klientky si pri prvom stretnutí osvojili starostlivosť o kone, viedli kone a osvojili si techniku kŕmenia koní.

Zverejnené:: 17.1.2019

Pages