Fotogaléria

Mikuláš

Dňa 6.decembra k nám zavítal Mikuláš, ktorý prišiel spolu s anjelom a čertom.  Zo sebou priniesli aj sladké mikulášske balíčky. Klientky mali veľkú radosť z Mikuláša.

Zverejnené:: 14.1.2019
kultúrny program

Koniec mesiaca november sa niesol v duchu Katarínskej zábavy, ktorú usporiadalo Domov sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach. Už niekoľko rokov zariadenie v Lehniciach usporiada Katarínsku zábavu, na ktorú sa klientky veľmi tešia.

Zverejnené:: 14.1.2019
Spoločná fotografia

Partnerské zariadenie „Márton" v obci Nyúl v Maďarsku organizovalo svoje tradičné podujatie s názvom „Oslavy na sv. Martina".

Zverejnené:: 16.11.2018
Spoločná fotografia

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava, Západoslovenským múzeom Trnava a Katedrou sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave zorganizovali v priestoroc

Zverejnené:: 16.11.2018
Spoločná fotografia

Dňa 9.10.2018 sa klientky zúčastnili Umeleckých tvorivých dielní, ktoré organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede.

Zverejnené:: 16.11.2018

Pages